جشنواره فروش ویژه محصولات سل بمل

۰۲۱-۶۶۷۴۸۱۸۴

ساز و ادوات موسیقی کورت | Cort Instruments

دسته بندی بر اساس رنگ

(ساز و ادوات موسیقی)
گیتار کلاسیک کورت Cort

Cort AC100 OP

ناموجود

گیتار الکتریک کورت Cort

Cort CR150 SBS

گیتار الکتریک 6 سیم، با 22 فرت، بدنه ی ماهاگونی و دسته ی Jatoba

ناموجود

گیتار الکتریک کورت Cort

Cort X250 BK

گیتار الکتریک 6 سیم، با 24 فرت، بدنه ی مرانتی و دسته ی Hardmaple

ناموجود

گیتار الکتریک کورت Cort

Cort CR250 VB

گیتار الکتریک 6 سیم، با 22 فرت، بدنه ی ماهاگونی و دسته ی ماهاگونی

ناموجود

گیتار الکتریک کورت Cort

Cort CR250 TBK

گیتار الکتریک 6 سیم، با 22 فرت، بدنه ی ماهاگونی و دسته ی ماهاگونی

ناموجود

گیتار آکوستیک کورت Cort

Cort AD880 NAT

ناموجود

گیتار الکتریک کورت Cort

Cort X250 KB

گیتار الکتریک 6 سیم، با 24 فرت، بدنه ی مرانتی و دسته ی Hardmaple

ناموجود

گیتار آکوستیک کورت Cort

Cort CEC3 NS

ناموجود

گیتار کلاسیک کورت Cort

Cort AC160

ناموجود

گیتار آکوستیک کورت Cort

Cort AD810 OP

ناموجود

گیتار الکتریک کورت Cort

Cort X300 GRB

ناموجود

گیتار الکتریک کورت Cort

Cort KX100 BKM

گیتار الکتریک 6 سیم، با 24 فرت، بدنه ی Basswood و دسته ی Hardmaple

ناموجود

گیتار الکتریک کورت Cort

Cort KX100 IO

گیتار الکتریک 6 سیم، با 24 فرت، بدنه ی Basswood و دسته ی Hardmaple

ناموجود

گیتار آکوستیک کورت Cort

Cort MR710F BK

ناموجود

گیتار آکوستیک کورت Cort

Cort Earth100-PF NAT

گیتار آکوستیک 6 سیم، 20 فرت با چوب صنوبر (صفحه ی رویی) و روکش براق

ناموجود

گیتار الکتریک کورت Cort

Cort CR100 BK

گیتار الکتریک 6 سیم، با 22 فرت، بدنه ی ماهاگونی و دسته ی Canadian Hard Maple

ناموجود

گیتار الکتریک کورت Cort

Cort CR50 BK

گیتار الکتریک 6 سیم، با 22 فرت، بدنه ی Popular و دسته ی Canadian Hard Maple

ناموجود

گیتار الکتریک کورت Cort

Cort X100 OPKB

گیتار الکتریک 6 سیم، با 24 فرت، بدنه ی مرانتی و دسته ی Hardmaple

ناموجود

گیتار کلاسیک کورت Cort

Cort CEC1-NAT

ناموجود

گیتار آکوستیک کورت Cort

Cort Earth100 NAT

گیتار آکوستیک 6 سیم، 20 فرت با چوب صنوبر (صفحه ی رویی) و روکش براق

ناموجود

گیتار کلاسیک کورت Cort

Cort AC100 OP w/bag

ناموجود

گیتار الکتریک کورت Cort

Cort CR300 ATB

گیتار الکتریک 6 سیم، با 22 فرت، بدنه ی Maple و دسته ی ماهاگونی

ناموجود

گیتار آکوستیک کورت Cort

Cort UKE-BWC

ناموجود

گیتار آکوستیک کورت Cort

Cort Earth70 OP

ناموجود

گیتار الکتریک کورت Cort

Cort X100 OPBB

گیتار الکتریک 6 سیم، با 24 فرت، بدنه ی مرانتی و دسته ی Hardmaple

ناموجود

گیتار آکوستیک کورت Cort

Cort GA-MEDX w/bag

ناموجود

گیتار الکتریک کورت Cort

Cort GB54P SPG

ناموجود

نمايش 1 تا 28 از 64 (3 صفحه)

تهران خیابان جمهوری - بعد از پل حافظ - روبرو پاساژ چارسو - پلاک ۵۴۵ - فروشگاه تهران صوت

۰۲۱۶۶۷۴۸١۸۴ ۰۹۱۲۱۴۴۱۱۶۵