۰۲۱-۶۶۷۴۸۱۸۴

خرید پیانو کورزویل | Kurzweil Piano

دسته بندی بر اساس برند

(پیانو)

دسته بندی بر اساس رنگ

(پیانو)

Kurzweil M110 SM

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 88، 88 صدا و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil KA-90

پیانو دیجیتال ارنجر 88 کلاویه با پلی فونی 128، 60 آهنگ دمو و 1 پدال

ناموجود

Kurzweil M110 SR

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 88، 88 صدا و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil KAG100 BP

پیانو دیجیتال گرند 88 کلاویه با پلی فونی 64، 71 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil CUP2A BP

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 128، 51 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil M110 WH

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 88، 88 صدا و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil M230 WH

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 128، 50 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil M230 SR

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 128، 50 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil CUP2A WH

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 128، 51 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil M210 SR

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 128، 50 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil KA150 WH

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 68، 50 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil KAG100 WH

پیانو دیجیتال گرند 88 کلاویه با پلی فونی 64، 71 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil CUP1 BP

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 256، 50 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil KA150 SR

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 68، 50 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil MP10F SR

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 64، 51 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil M130 SR

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 81، 20 صدا و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil MP10F BP

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 64، 51 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil MP15 SR

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 64، 50 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil M-1 SR

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 64، 20 صدا و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil CUP2 SR

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 64، 51 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil M210 WH

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 128، 50 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil CUP320 SR

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 128، افکت و 4 پدال

ناموجود

Kurzweil M130 WH

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 81، 20 صدا و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil MP20 BP

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 64، 200 آهنگ دمو و 4 پدال

ناموجود

Kurzweil M-1 WH

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 64، 20 صدا و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil MP120 SM

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 256، 50 آهنگ دمو و 3 پدال

ناموجود

Kurzweil CUP310 SR

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 128، افکت و 4 پدال

ناموجود

Kurzweil CUP320 WH

پیانو دیجیتال 88 کلاویه با پلی فونی 128، افکت و 4 پدال

ناموجود

نمايش 1 تا 28 از 34 (2 صفحه)

تهران خیابان جمهوری - بعد از پل حافظ - روبرو پاساژ چارسو - پلاک ۵۴۵ - فروشگاه تهران صوت

۰۲۱۶۶۷۴۸١۸۴ ۰۹۱۲۱۴۴۱۱۶۵