۰۲۱-۶۶۷۰۴۳۲۰

خرید درامز الکترونیک | Electronic Drums

دسته بندی بر اساس برند

(درامز الکترونیک )

دسته بندی بر اساس رنگ

(درامز الکترونیک )

Yamaha DTX450K

-

ناموجود

Roland V-Drums TD-11KV

(بدون پدال، صندلی و استیک)">وی درام 5 تکه، شامل 2 عدد تام، ۱ عدد فلور تام، یک عدد کیک، یک عدد اسنر و 3 عدد سنج (بدون پدال، صندلی و استیک)

ناموجود

Roland V-Drums TD-50K

(بدون پدال، صندلی و استیک)">وی درام 5 تکه، شامل 3 عدد تام، یک عدد کیک، یک عدد اسنر و 4 عدد سنج (بدون پدال، صندلی و استیک)

ناموجود

Roland V-Drums TD-1KV

(بدون پدال، صندلی و استیک)">وی درام 5 تکه، شامل 3 عدد تام، یک عدد کیک، یک عدد اسنر و 3 عدد سنج (بدون پدال، صندلی و استیک)

ناموجود

Yamaha DTX532K

(بدون پدال، صندلی و استیک)وی درام">وی درام 5 تکه، شامل 3 عدد تام، یک عدد کیک، یک عدد اسنر و ۳ عدد سنج (بدون پدال، صندلی و استیک)وی درام

ناموجود

Yamaha DTX920K

(بدون پدال، صندلی و استیک)">وی درام 5 تکه، شامل 2 عدد تام، 1 عدد فلور تام، یک عدد کیک و 4 عدد سنج (بدون پدال، صندلی و استیک)

ناموجود

Roland V-Drums TD-25KV

(بدون پدال، صندلی و استیک)">وی درام 5 تکه، شامل 3 عدد تام، یک عدد کیک، یک عدد اسنر و 4 عدد سنج (بدون پدال، صندلی و استیک)

ناموجود

Roland V-Drums TD-25K

(بدون پدال، صندلی و استیک)">وی درام 5 تکه، شامل 3 عدد تام، یک عدد کیک، یک عدد اسنر و 3 عدد سنج (بدون پدال، صندلی و استیک)

ناموجود

Roland V-Drums TD-11K

(بدون پدال، صندلی و استیک)">وی درام 5 تکه، شامل 3 عدد تام، یک عدد کیک، یک عدد اسنر و 3 عدد سنج (بدون پدال، صندلی و استیک)

ناموجود

Roland V-Drums TD-17KL

(بدون پدال، صندلی و استیک)">وی درام 5 تکه، شامل 2 عدد تام، یک عدد کیک، یک عدد اسنر و 3 عدد سنج (بدون پدال، صندلی و استیک)

ناموجود

Yamaha DTX502

-

ناموجود

Yamaha DTX760K

(بدون پدال، صندلی و استیک)">وی درام 5 تکه، شامل 2 عدد تام، 1 عدد فلور تام، یک عدد کیک، یک عدد اسنر و 2 عدد سنج (بدون پدال، صندلی و استیک)

ناموجود

Yamaha DTX562K

(بدون پدال، صندلی و استیک)">وی درام 5 تکه، شامل 3 عدد تام، یک عدد کیک، یک عدد اسنر و ۳ عدد سنج (بدون پدال، صندلی و استیک)

ناموجود

Yamaha DTX402K

(بدون صندلی و استیک)">وی درام 5 تکه، شامل ۲ عدد تام، ۱ عدد فلور تام، یک عدد کیک(به صورت پدال)، یک عدد اسنر و ۳ عدد سنج (بدون صندلی و استیک)

ناموجود

Yamaha DTX452K

(بدون پدال، صندلی و استیک)">وی درام 5 تکه، شامل 2 عدد تام، ۱ عدد فلور تام، یک عدد کیک، یک عدد اسنر و 3 عدد سنج (بدون پدال، صندلی و استیک)

ناموجود

Yamaha DTX400K

-

ناموجود

Yamaha DTX500K

-

ناموجود

نمايش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)

تهران خیابان جمهوری - بعد از پل حافظ - روبرو پاساژ چارسو - پلاک ۵۴۵ - فروشگاه تهران صوت

۰۲۱۶۶۷۰۴۳۲۰